News

ประชาธิปไตยของประชาชนสิทธิเสรีภาพ

คำว่า สิทธิ – เสรีภาพ เป็นคำสองคำซึ่งมักมาควบคู่กัน โดยในอดีตผ่านมารัฐธรรมนูญทุกฉบับของประเทศไทย ได้มีการกำหนดเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้คำว่า สิทธิ มักมีคำที่มาคู่กันอยู่เสมอนั่นก็คือ หน้าที่’ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เมื่อมีคำว่า สิทธิ’ ก็ต้องมี หน้าที่’มาเคียงข้างกันเสมอ

เสรีภาพของมนุษย์มีที่มาอย่างไร

การอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้นอาจจะต้องมีเรื่องราวทางสังคมเกี่ยวข้องอย่างมากมาย เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม นอกจากกฎหมาย ความเชื่อ ประเพณี และบรรทัดฐานแล้ว เชื่อว่าเสรีภาพเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไขว่คว้าหามากที่สุด เนื่องจากเสรีภาพอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่แรก ว่าแต่เสรีภาพหมายถึงอะไรได้บ้าง เรามาหาความหมายกันตรงนี้ เสรีภาพคืออิสระ คำจำกัดความอย่างแรก หลายคนเชื่อว่า เสรีภาพ คือ อิสระ ที่ปลดล็อคตัวเองจากพันธนาการทุกอย่างที่มัดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นกฏระเบียบ ประเพณี ทุกอย่าง อิสระในการใช้ชีวิต การกิน การอยู่ การดำเนินชีวิต เป็นต้น แต่การอยู่ร่วมกัน เสรีภาพ อาจจะมีความหมายถึงอิสระก็จริงอยู่ แต่หมายถึงอิสระที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและไม่ละเมิดผู้อื่นนั่นเอง

จะเกิดอะไรขึ้นหากทุกคนเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

เรื่องราวสิทธิเสรีภาพ กลายเป็นประเด็นถูกพูดถึงกันอีกครั้ง หลังจากมีข่าวเรื่องราวการตัดสินโทษขั้นสูงสุดกลับมาใช้อีกครั้งในรอบหลายปี งั้นเรามาลองดูกันสิว่า จะเกิดอะไรขึ้น หากทุกคนเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในสังคม ทุกคนรู้จักกฎหมายเป็นอย่างดี แม้ว่าเราจะมีคำกล่าวว่า เวลาเราทำผิดแล้วโดนจับจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายเป็นเรื่องของทุกคน ต้องรู้ ต้องเข้าใจ แต่เราก็ยังเห็นกรณีพิพาทหลายอย่างที่เกิดจากการไม่รู้กฎหมายอยู่ประจำ บางครั้งทำผิดกฎหมาย เพราะคิดว่าไม่เป็นไร ใครๆก็ทำกัน (อย่างกรณีป้าขวานซิ่ง) ซึ่งหากทุกคนรู้จักการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เราจะศึกษากฎหมายเป็นอย่างดี เพื่อให้เข้าใจสิทธิของเราว่ามีอะไรบ้าง ทำได้เท่าไร