Freedom-of-man

เสรีภาพของมนุษย์มีที่มาอย่างไร

การอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้นอาจจะต้องมีเรื่องราวทางสังคมเกี่ยวข้องอย่างมากมาย เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม นอกจากกฎหมาย ความเชื่อ ประเพณี และบรรทัดฐานแล้ว เชื่อว่าเสรีภาพเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไขว่คว้าหามากที่สุด เนื่องจากเสรีภาพอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่แรก ว่าแต่เสรีภาพหมายถึงอะไรได้บ้าง เรามาหาความหมายกันตรงนี้

เสรีภาพคืออิสระ

คำจำกัดความอย่างแรก หลายคนเชื่อว่า เสรีภาพ คือ อิสระ ที่ปลดล็อคตัวเองจากพันธนาการทุกอย่างที่มัดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นกฏระเบียบ ประเพณี ทุกอย่าง อิสระในการใช้ชีวิต การกิน การอยู่ การดำเนินชีวิต เป็นต้น แต่การอยู่ร่วมกัน เสรีภาพ อาจจะมีความหมายถึงอิสระก็จริงอยู่ แต่หมายถึงอิสระที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและไม่ละเมิดผู้อื่นนั่นเอง

เสรีภาพคือความคิดสร้างสรรค์

เมื่อคนเราได้เสรีภาพแล้ว คนเราก็จะปราศจากกรอบ นั่นทำให้มนุษย์เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นเสรีภาพนั้นอาจจะหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วย เราจะเห็นว่าเด็กเวลาเวลาวาดภาพอะไรก็ตามเค้ามักจะมีจินตนาการสร้างสรรค์ได้มากกว่าผู้ใหญ่อย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเค้ามีเสรีภาพในความคิดมากกว่าก็ได้

เสรีภาพคือการพัฒนา

ความหมายต่อไปของเสรีภาพ นั่นคือ การพัฒนา เมื่อเรามีเสรีภาพแล้ว เราจะคิดถึงความเป็นไปได้ทุกอย่าง แม้จะเป็นไปไม่ได้ในตอนแรก แต่หากเรามีเสรีภาพในการคิด แก้ไข สร้างสรรค์ แก้ปัญหาแล้ว ทุกอย่างก็จะพัฒนาขึ้นมา ดูทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราสิ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และวิทยาการต่างๆมากมายนั้น สิ่งของเหล่านั้นก็มีการพัฒนามาจากเสรีภาพทางความคิดทั้งนั้น หากเราโดนจำกัดไม่ให้มีเสรีภาพ ห้ามคิดอะไรที่แตกต่าง ต้องคิดตามกำหนดเท่านั้น ห้ามคิดเกิน ห้ามถาม ป่านนี้เราอาจจะต้องส่งจดหมายเพื่อติดต่อกันอยู่ก็ได้

เสรีภาพคือความเคารพ

เสรีภาพ อาจจะมองว่าให้เราทำอะไรก็ได้ แต่เชื่อไหมว่า เสรีภาพ นั่นคือการแสดงออกถึงความเคารพได้อีกทางหนึ่ง กล่าวคือ หากเราโดนจำกัดสิทธิอะไรบางอย่างการบังคับให้อยู่ในกรอบ หรือ รักษากฎได้นั้นอาจจะเป็นเรื่องยากกว่าเดิม กลับกัน หากเราได้รับเสรีภาพมาส่วนหนึ่งตามความต้องการของเรา เราจะมีความสุข และไม่อยากจะเสียเสรีภาพนั้นไป จึงทำให้เราต้องเคารพกฎนั้นด้วย รวมถึงการทุกคนมีเสรีภาพเท่านั้น นั่นหมายถึงเราต้องเคารพทุกคนเท่าเทียมกันอีกทางหนึ่ง

เสรีภาพคือหลักประกันของชีวิต

เราอาจจะเคยเห็นกฎหมายเขียน หรือ บัญญัติไว้ว่า เราต้องมีสิ่งนั้น สิ่งนี้ มีกฎหมายคุ้มครองตรงนั้นตรงนี้ตั้งแต่เกิด แต่เอาจริง เสรีภาพต่างหากที่เปรียบได้กับหลักประกันของชีวิต เราเชื่อว่าทุกชีวิตเกิดมาพร้อมกับบางสิ่งบางอย่าง ความชอบบางอย่าง ความต้องการบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเสรีภาพก็คือหลักประกันของชีวิตว่า ทุกคนจะสามารถดำเนินชีวิตตามความต้องการ และแนวคิดของตนได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย นี่แหละความหมายของเสรีภาพอย่างแท้จริง

About the author: admin