Freedom-of-self

จะเกิดอะไรขึ้นหากทุกคนเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

เรื่องราวสิทธิเสรีภาพ กลายเป็นประเด็นถูกพูดถึงกันอีกครั้ง หลังจากมีข่าวเรื่องราวการตัดสินโทษขั้นสูงสุดกลับมาใช้อีกครั้งในรอบหลายปี งั้นเรามาลองดูกันสิว่า จะเกิดอะไรขึ้น หากทุกคนเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในสังคม

ทุกคนรู้จักกฎหมายเป็นอย่างดี

แม้ว่าเราจะมีคำกล่าวว่า เวลาเราทำผิดแล้วโดนจับจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายเป็นเรื่องของทุกคน ต้องรู้ ต้องเข้าใจ แต่เราก็ยังเห็นกรณีพิพาทหลายอย่างที่เกิดจากการไม่รู้กฎหมายอยู่ประจำ บางครั้งทำผิดกฎหมาย เพราะคิดว่าไม่เป็นไร ใครๆก็ทำกัน (อย่างกรณีป้าขวานซิ่ง) ซึ่งหากทุกคนรู้จักการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เราจะศึกษากฎหมายเป็นอย่างดี เพื่อให้เข้าใจสิทธิของเราว่ามีอะไรบ้าง ทำได้เท่าไร ไม่ควรทำอะไรเพราะมันจะไปรบกวนสิทธิเสรีภาพของคนอื่นในสังคม

คดีอาชญากรรมลดลง

หากเราทุกคนรู้จักกฎหมาย รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของตัวเองและผู้อื่นแล้ว เราเชื่อว่าคดีอาชญากรรมจะลดลงอย่างไม่ต้องสงสัยเลย เนื่องจากทุกคนก็จะอยู่ในสิทธิเสรีภาพ ขอบเขตของตัวเอง โดยไม่รบกวนก้าวก่ายสิทธิของคนอื่น เมื่อไม่รบกวนกัน ก็จะทำให้เกิดข้อขัดแย้งน้อยลงและทำให้คดีอาชญากรรมลงลงได้ด้วย

เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การทำตามสิทธิและเสรีภาพของตัวเองนั่นหมายถึงการที่ทุกคนจะได้ทำตามความต้องการของตนเอง ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งการได้ทำอะไรเต็มที่แบบนี้จะช่วยให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้น รวมถึงเราจะสามารถเข้ารวมกลุ่มกับคนที่มีความชอบเหมือนกันได้ด้วย เมื่อมารวมกันก็จะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆกัน เพื่อพัฒนาสิ่งนั้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น การรวมกลุ่มของคนชอบเต้นแอโรบิค ที่มารวมกันเต้นเพื่อทำให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพดีได้ออกกำลังกาย เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านั้นหากทุกคนรู้จักสิทธิและเสรีภาพของตัวเอง พวกเค้าก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วย เนื่องจากทุกคนจะอยู่อย่างเสรีภาพของตัวเอง เอาง่ายๆ เมื่อก่อนเราอาจจะไม่มีระเบียบเวลาซื้อของ เรามักจะซื้อของด้วยการยืนรุมล้อมกันแบบไม่มีระเบียบ อาจจะเปลี่ยนเป็นการเข้าแถวเป็นระเบียบก็ได้

การยอมรับซึ่งกันและกัน

การอาศัยอยู่ในสังคมมนุษย์นั้น เป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ และอื่นๆ แต่เรื่องยากคือการยอมรับความแตกต่างนั้นและคิดว่าทุกคนเท่ากัน แต่การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เป็นแนวคิดสำคัญในการยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเอง

About the author: admin