News

เสรีภาพทางสังคมที่คุณต้องรู้

ขอยกตัวอย่างกรณีเพลงดังเพลงหนึ่งของกลุ่มศิลปินแร็พเปอร์ สร้างความสนใจให้กับคนทั้งประเทศ ติดแฮชแท็กอันดับ 1 บนโลกโซเชียล ติดอันดับ 1 บน  iTunes Thailand Charts และภายใน 1 สัปดาห์ มียอดวิวถึง 5 ล้านวิวบนยูทูป แต่กลับมีความคิดเห็นทั้งไม่พอใจและเห็นด้วยจนข่าวออกครึกโครมจะตามจับกลุ่มศิลปินเหล่านี้ แต่สุดท้ายยกเลิกประกาศจับ เพราะพวกเขาเพียงแค่ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลที่สามารถแสดงความคิดเห็นภายในสังคมได้

เสรีภาพของนักเรียนมีจริงหรือไม่

การศึกษาถือเป็นสิทธิเสรีของเด็กทุกคนที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องจัดภาคการศึกษา เด็กจึงเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่มีเสรีภาพในด้านการศึกษา ตามหน้าที่ของประชาชนซึ่งระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่า เด็กต้องเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ โดยเป็นหน้าที่ของภาครัฐจะต้องดูแลและดำเนินการให้เด็กทุกคนต้องเข้ารับการศึกษา

เสรีภาพพื้นฐานในครอบครัว

ครอบครัว หน่วยย่อยเล็กที่สุดของสังคม หากแต่เป็นสถาบันหลักของหน่วยสังคมมนุษย์ ซึ่งอยู่รวมกันโดยมีจุดมุ่งหมาย คือการสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ เพื่อสร้างความเจริญให้เป็นสังคมใหญ่สืบต่อไป ด้วยเหตุนี้สถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันสำคัญอีกสถาบันหนึ่ง ถ้าสังคมใดพบครอบครัวล้มเหลวจำนวนมาก เช่น พ่อแม่ไม่สั่งสอนอบรมลูกหลาน จนก่อให้เกิดปัญหาต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สังคมก็จะเต็มไปด้วยคนไม่สมบูรณ์ทางจิตใจ ทางความคิด และการศึกษา ถ้าไม่มีการเลี้ยงดูเด็กตามสมควร